vzorkovník kovaného oplotenia zo štvorhranu
  
Vzorkovník kovaného oplotenia - štvorhran - plotový dielec, bránka, brána dvojkrídlová, posuvná brána

                                                                                                
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

                                                                                                               

                                                                                           1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7