vzorkovník kovaného oplotenia zo štvorhranu
 
Vzorkovník kovaného oplotenia - štvorhran - plotový dielec, bránka, brána dvojkrídlová, posuvná brána

                                                                                                 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

                                                                                          Akcia                      

                                                                                           1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7