vzorkovník kovaného zábradlia / vzory BK                                       Vzorkovník kovaného zábradlia - oblúkové, rovné, bez madla


                                                                                                          1 - 2 - 3 - 4

                                                                                                               

                                                                                                    1 - 2 - 3 - 4