vzorkovník kovaného zábradlia / vzory BN                                       Vzorkovník kovaného zábradlia - oblúkové, rovné, bez madla