vzorkovník kovaného zábradlia z pásoviny                           
Vzorkovník kovaného zábradlia - pásovina - oblúkové, rovné, bez madla

                                                                                                            1 - 2

            
                       
                      
                      
           

                                                                                                     1 - 2